במסגרת אגודת הפסוריאזיס הישראלית קיימת ועדת פרט. מטרת הועדה מתן עזרה לחברי אגודה מעוטי יכולת. הועדה מורכבת מחברי הועד של אגודת הפסוריאיזיס. העזרה ניתנת בכמה תחומים בהתאם למצבו הסוציואקונמי של חבר האגודה :

1. טיפול אקלימי בים המלח.

2. החזר עבור טיפול בתרופות ביולוגיות.

על מנת להגיש בקשה לעזרה יש להיות חבר אגודה לפחות שנה קודם להגשת הבקשה. בעת הפנייה יש לצרף אישור מביטוח לאומי/עובד סוציאלי על המצב של הפונה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות האגודה.