התמודדות רגשית

מוגבלות וספחת

צפוני מאז שהתפרסמה המודעה על פתיחת אתר שידוכים לאנשים עם מוגבלויות ומאז תגובתי אני ממשיך להרהר בנושא וכעת לכשהתנתקתי והתרחקתי (נמצא בטייפה) אנסה להבהיר עצמי ביתר פירוט ואולי תוך כדי [...]

אתם לא לבד! התקשרו 24/7 6247*