פעילות האגודה במשרד הבריאות

 ביום שלישי ה –  08.03.2016 התקיימה פגישה במשרדי נציבות הקבילות לחוק בריאות ממלכתי במשרד הבריאות עם מנכ”לית אגודת הפסוריאזיס, יונה מנטקה קציר. מנכ”לית האגודה הסבירה לצוות הנציבות על מחלת הפסוריאזיס, על הבעיות האופייניות בהן נתקלים החולים במחלה, ועל עיקרי פעילויות האגודה למען החולים וקידום זכויותיהם. ד”ר אסתר בן-חיים, עו”ד, נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הציגה למנכ”לית האגודה מצגת קצרה המסכמת את עיקרי פעילויות הנציבות וחשיבותה לציבור החולים במיצוי זכויותיהם הרפואיות. כמו כן הובהרו סמכויות הנציבות, במה מטפלים ובמה לא מטפלים, דרכי הגשת קבילות, ואופן הטיפול בהן. מנכ”לית האגודה הביעה את הערכתה לנציבות על האוזן הקשבת ותפעל ככל שיידרש להגברת המודעות בקרב חבריה לפועלה של הנציבות לקידום זכויות החולים בישראל. נציבת הקבילות ציינה כי צוות הנציבות עומד לרשות האגודה וציבור החולים ככל שיידרש למיצוי זכויות המבוטחים על פי חוק בריאות ממלכתי.

במהלך הפגישה הודגשה חשיבות הפעולות הבאות:

  1. מיצוי הליכי הפנייה מול הקופה – באפשרות האגודה לוודא כי החולים יפנו ראשית כל למזכירות הקופה, שנית לפניות הציבור של הקופה – ורק אז בקבילה לנציבות הקבילות. במקרים קשים או מיוחדים ניתן לשקול גם פנייה לוועדת החריגים של הקופות.
  2. שמירה על סודיות רפואית – הנציבות מתנהלת ככלל ישירות מול הקובל. פניות של האגודה בשם חולים תתאפשר רק באם יוצגו ייפוי-כוח וויתור על סודיות רפואית.
  3. האגודה תעדכן את ציבור חולי הפסוריאזיס אודות פועלה של הנציבות בין היתר באתר האינטרנט של האגודה באמצעות הקישורים הבאים:

 

א.      הוספת קישור לאתר נציבות קבילות הציבור לחוק בריאות ממלכתי

ב.      הוספת הסבר / מאמר על פעילות הנציבות

ג.       הוספת קישור למדריך זכויות החולים בישראל

ד.      הוספת קישור לדוגמאות להחלטות הנציבות / ניירות עמדה