פסוריאזיס טיפולים מקומיים - סקר

חברים יקרים יצרנו סקר זה בכדי להבין את טיב הטיפול עבור כלל המתמודדים עם פסוריאזיס המשתמשים בטיפול מקומי,
אנא קחו חלק פעיל ומלאו סקר זה.

Loading