קהל יקר,

הסולריום המרכזי יהיה סגור 3/10/22 עד 19/10/22 כולל
ויפתח ב- 20/10/22 עד 4/11/22 כולל.