אני משרת בצבא, ורציתי לקבל המלצה לטיפול בים המלח, אז הגעתי לצריפין כי לשם הפנו אותי לשם קבלת ההמלצה. הייתי אצל קרוב לשלושה רופאים (שאחד מהם היה גלעד) שלא אישרו לי טיפול בים המלח כי אין לי על 30% מהגוף, אך הם טעו- אולי באזרחות התנאים לקבל ים המלח הם 30% מהגוף אך בצבא, התנאים הם אחרים ובצדק (כי הרי אינני יכול ללכת על חשבוני האישי במקרה ואני רוצה כאשר אני משרת בצבא, כי אין אפשרות לקבל שבועיים חופש ברצף, גם אם אתה אוגר חופשים). בסוף כן קיבלתי אישור, מרופא שכן מכיר את התנאים הצבאיים והחלטתי שיהיה טוב לפרסם פה, למקרה שאולי גלעד יקרא ופעם הבא שיבוא אליו חייל הוא ידע מה התנאים, וגם שפעם שאלתי פה בפורום אם מישהו יודע מה התנאים הצבאיים ולא ידעתם, אז גם בשביל החייל הבא שיכנס לפורום וישאל.

התנאים הם אחד או יותר מהבאים:
– 30% מהגוף
– נגעים באיזורים אינטימים
– נגעים באיזורים גלויים
– הפרעה תפקודית חברתית