רשימת מחלקות עור בבתי חולים

 

מרכז רפואי   

 

 מחלקה             

מנהל מחלקה                    

טל               

פקס

רמב”ם

 עור ומין

פרופ’ ראובן ברגמן

04-8542610

  04-8542951

רבין

 עור ומין

פרופ’ מיכאל דוד

03-9376656

  03-9223353

הדסה ירושלים

 עור ומין

פרופ’ אריה אינגבר

02-6776366

הדסה הר הצופים

 אחראי מרפאה

פרופ’ אברהם זלוטוגורסקי

02-5844361

ע”ש סוראסקי

 עור

פרופ’ שרה ברנר

03-6973356

דנה

 עור ילדים

ד”ר אביקם הראל

מאיר

 מרפאת עור

ד”ר דוד אברהם

09-7472770

  09-7471088

הלל יפה

 יחידת עור

ד”ר מיכאל כהנא

אסף הרופא

 עור

ד”ר יצחק גולד

וולפסון

 יחידת עור

ד”ר יוסף אופיר

03-5028793

  03-5028590

העמק, עפולה

 עור

ד”ר רוזנמן דגנית

סורוקה, באר שבע

 עור

פרופ’ סימה הלוי

ע”ש חיים שיבא

 עור

ד”ר הנרי טראו

03-5302419

בי”ח קפלן רחובות

 יחידת עור

פרופ’ רוני וולף

09-0560978

בי”ח שניידר 

 יח’ עור ילדים 

ד”ר דני בן אמיתי

03-9253652