חיילים מצטרפים לאגודה בחינם

אגודת הפסוריאזיס שמחה להודיע כי חיילים בשירות חובה או שירות לאומי המתמודדים עם מחלת הפסוריאזיס מקבלים פטור מתשלום דמי חבר והם יכולים להיות חברים באגודה ולהינות מכל ההטבות מבלי לשלם [...]

2017-12-12T15:42:04+02:00צה"ל|

פסוריאזיס וצה”ל

חולה פסוריאזיס אשר ההתפרצות הראשונית שלו חלה בצבא או חלה החמרה ניכרת במצבו כתוצאה מהשרות יכול לתבוע את הצבא בכדי שיכיר בכך והכרה בתביעה זו תגרום לכך שהחולה יהיה זכאי להטבות [...]

2017-12-12T15:42:57+02:00צה"ל|